maandag 24 augustus 2015

Inhoudsopgave Blogs en LINKS naar de diverse blogs


Let op: door tijdsverloop kan bepaalde informatie op deze site zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. Aarzel niet het even te melden.


Mediation in het strafrecht?


Enkele juridisch-technische bijzonderheden m.b.t. het beslissingsmodel art. 350 Sv
De inhoud van het vonnis (art. 358 en 359 Sv)
De samenloopregeling in 10 punten
Congres 'Acting together in crime - European and international aspects' op 19 juni a.s.
Symposium Simon van der Aa (adviesrecht slachtoffers) op 7 april 2014
Noodweer(exces) oprekken tot immateriƫle rechten?
Roekeloosheid in het kort
Voorbedachte raad in het kort
Onrechtmatige bewijsverkrijging? Ludieke inbraakpreventieacties en onrechtmatige bewijsverkrijging: bewijsuitsluiting of niet?
Mr. Spong. Verdediging en bewijs in moordzaken
Undue delay. OM niet ontvankelijk? Column Folkert Jensma ('De Uitspraak') met commentaar van Nico Kwakman en Ido Weijers
Adviesrecht slachtoffers? Reactie op opmerkingen n.a.v. het blog 'Wetsontwerp uitbreiding spreekrecht slachtoffers' (5-10-2013)
Wetsontwerp uitbreiding spreekrecht slachtoffers
Medeplegen. Ben je strafbaar als je met iemand meerijdt die drugs gaat kopen?
De vervolgingsbeslissingen (en de art. 12-procedure) in schema.
Het beslissingsmodel van art. 348 en 350 Sv
Wetsvoorstel Computercriminaliteit III (Decryptiebevel en andere voorstellen)
De actoren en fasen van het strafproces
Het strafrecht en de media. Pub-college JFV Groningen d.d. 19-03-2013
Het wetsvoorstel 'Adolescentenstrafrecht'
Oprekken van het spreekrecht voor slachtoffers van delicten: een goed plan?
‘Aandacht voor slachtoffer in strafzaken wordt te groot’
Pesten (flitscolumn)
De OM-afdoening in vogelvlucht.
Het opportuniteitsbeginsel en de grondslagleer in schema
De Winschoter Brandstichtingen (flits-column)
Noodweer of 'ontoelaatbare eigenrichting' ? (flits-column)
De nieuwe Politiewet (nationale politie)
Het strafrechtelijk bewijsrecht in vogelvlucht
De Wet Voorwaardelijke Veroordeling en Voorwaardelijke Invrijheidstelling
Het rechterlijk gebieds- of contactverbod
International Conference on Criminal Liability for Serious Traffic Offences
Gedwongen tongzoen geen ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit
Minimum straffen. Reactie op de discussies n.a.v. mijn stukje 'rechters zullen wet minimumstraffen omzeilen'
Rechters zullen wet minimumstraffen omzeilen
Valkuilen in de materiƫle waarheidsvinding in het strafproces
Overlast op lokaal niveau. Twee sanctiestelsels ter bestrijding van overlast in de openbare ruimte op lokaal niveau
De deskundige in het strafproces
Jeugdstraf(proces)recht
Terrorismebestrijding Strafrechtelijke instrumenten ter bestrijding van terrorisme
Opinie (Wetsvoorstel minimumstraffen) V.a. 6-2-2012 op de RuG-website.
Het slachtoffer in het strafproces. De ontwikkelingen op een rijtje
De nieuwe wet Herziening Regels Processtukken Strafzaken
Strafuitsluitingsgronden in schema
Strafbare deelneming aan delicten in schema
Strafbare poging en voorbereiding in schema
De Voetbalwet in grote lijnen
Schuldstrafrecht of 'Risikohaftung'? Column (amuse) in Ars Aequi: over strafrecht en de vrije wil
Supersnelrecht. Opinie in In Casu (juridisch magazine JFV): Meer over (super)snelrecht
Snelrecht. Een overzicht en enkele overwegingen
Causaliteit
Opzet en schuld
Functioneel daderschap en daderschap van rechtspersonen. Een schematisch overzicht.
Noodweer en noodweerexces. Een schema met toelichting.
Art. 359a Sv in schema
De aanhouding en het voorarrest in schema
Deelplegen (column in de rubriek 'Herschrijf het recht', Ars Aequi maart 2010)
De waarheidsvinding in het strafproces (column in Asega november 2010)
Markante gebeurtenissen in 200 jaar rechtspraak
Wetsvoorstel Versterking Positie Rechter-Commissaris samengevat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten