donderdag 6 maart 2014

Symposium Simon van der Aa (adviesrecht slachtoffers) op 7 april 2014

Symposium 'Het slachtoffer aan het woord: spreekrecht of adviesrecht?'

De symposiumcommissie van de strafrechtelijke en criminologische studievereniging Simon van der Aa (in samenwerking met enkele leden van de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen) nodigt u uit voor het symposium op 7 april 2014, met als onderwerp: 

Het slachtoffer aan het woord: spreekrecht of adviesrecht?’

Tijdens dit symposium zal aandacht worden besteed aan het door Staatssecretaris Teeven in consultatie gegeven wetsontwerp ter uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden. 

Dit wetsvoorstel moet er toe leiden dat de bestaande ‘spreekrechtbeperking’ voor slachtoffers tijdens de terechtzitting wordt opgeheven. 

Volgens het huidige recht mag een slachtoffer tijdens een zitting zich alleen uitlaten over de gevolgen die het strafbare feit bij hem teweeg heeft gebracht. Als het aan de Staatssecretaris ligt komt daar binnenkort verandering in, en mogen slachtoffers ook hun opvatting kenbaar maken over (bijvoorbeeld) de bewijsbaarheid van het feit, de schuld van de verdachte en de straf die zij gepast achten. Deze uitbreiding van het spreekrecht wordt het adviesrecht genoemd.

De voor- en nadelen van dit adviesrecht zijn, in opdracht van het WODC, onderzocht door medewerkers van de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen, in de context van een breder onderzoek naar voor- en nadelen van de invoering van een tweefasenproces. 

EĆ©n van de mogelijkheden die in de context van de invoering van een uitbreiding van het bestaande slachtofferspreekrecht worden overwogen, is deze te koppelen aan invoering van een tweefasenproces. De gedachte is daarbij dat het slachtoffer zich pas na een schuldigverklaring over de op te leggen straf uit mag laten.

Naar aanleiding van het bovengenoemde wetsontwerp en onderzoek organiseert de symposium commissie van Simon van der Aa in samenwerking met de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen op 7 april 2014 een symposium met als titel: ‘Het slachtoffer aan het woord: spreekrecht of adviesrecht?’ 

Tijdens dit symposium staat het controversiĆ«le adviesrecht centraal en zal worden ingegaan op de wenselijkheid hiervan. Dient het slachtoffer een sterkere positie te krijgen in het strafproces? Krijgen emoties zo niet te veel invloed? Hoe verstandig is het om een slachtoffer, dat geen juridische kennis heeft, een oordeel te laten geven over de bewijsbaarheid? 

Deze en andere vragen zullen tijdens dit symposium worden beantwoord in een aantal debatrondes waarin advocaten, wetenschappers en leden van de rechterlijke macht met elkaar in discussie gaan. Het belooft een boeiende middag te worden.

Het symposium gaat om 13.00 uur van start. 
Prof. mr. dr. M.J. Borgers, hoogleraar straf(proces)recht aan de VU, opent de middag met een korte inleidende beschouwing. 

Het programma bestaat vervolgens uit 3 korte debatrondes waarbij in elke ronde 2 sprekers ieder 15 minuten hun eigen standpunt mogen toelichten. Vervolgens is telkens een half uur discussie mogelijk tussen de sprekers; ook het publiek kan aan die discussie deelnemen. 

Aan het eind van de dag is er ter afsluiting eveneens een debatronde.

Er is dus ruim gelegenheid om ook uw standpunt over het voetlicht te brengen.


Het congres zal geleid worden door de dagvoorzitter: mr. dr. A.A. van Dijk.

Schematisch ziet het programma er als volgt uit:

12.30-13.00                Inloop

13.00-13.05                Welkomstwoord mr. dr. A.A. van Dijk, universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen

13.05-13.30                Introductie van het onderwerp prof. mr. dr. M.J. Borgers, hoogleraar straf(proces)recht Vrije Universiteit
           
                                   Debatronde 1
13.30-13.45                Uiteenzetting standpunt mr. dr. D.V.A. Brouwer, advocaat CMS Derks Star Busmann
13.45-14.00                Uiteenzetting standpunt mr. M.C. Weel, advocaat-generaal Openbaar Ministerie, ressortsparket Arnhem-Leeuwarden
14.00-14.30                Discussie tussen sprekers en het publiek

                                   Debatronde 2
14.30-14.45                Uiteenzetting standpunt mr. A.H. Sas, beleidsmedewerker juridische zaken Slachtofferhulp Nederland
14.45-15.00                Uiteenzetting standpunt mr. W.F. Korthals Altes, senior rechter  rechtbank Amsterdam
15.00-15.30                Discussie tussen sprekers en het publiek

15.30-15.45                Pauze met koffie en thee

                                   Debatronde 3
15.45-16.00                Uiteenzetting standpunt prof. mr. dr. M.S. Groenhuijsen, hoogleraar strafrecht Universiteit van Tilburg, expertise victimologie en strafprocesrecht
16.00-16.15                Uiteenzetting standpunt mr. R.A. Korver, advocaat Korver & Van Essen
16.15-16.45                Discussie tussen sprekers en het publiek

16.45-17.15                Discussie slot


Aanmelden is mogelijk via het inschrijfformulier op www.simonvanderaa.nl. 
De kosten bedragen €5,-

Het symposium vindt plaats op 7 april in: 
Huis de Beurs, A-Kerkhof Zuid Zijde 4, 9711 JB te Groningen


Contactpersoon namens de congres- en symposiumcommissie Simon van der Aa
Rachel Bruinen (voorzitter), 
E-mail: congres@simonvanderaa.nl

N.B.: 
Deze blog is (grotendeels) een overdruk van de uitnodiging die door de symposiumcommissie van Simon van der Aa is verspreid.

Zie voor achtergrondinformatie:
http://nicokwakman.blogspot.nl/2013/10/reactie-op-opmerkingen-nav-de-blog.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten